đ€Ÿ Giro della Sicilia 2024: registration open

Stage 3 – Sinagra

Stage 3 – Sinagra

Stage 3

Data Sheet

Date

Wednesday 29 May 2024

Length

km. 84,00

Altitude gain

+ 1430 mt

Starting elevation

mt.2

Max elevation

mt.680

Bycicle route

Gliaca, Ponte Naso, Sinagra (start of timed trial No. 1 on S.P. 145), Lìmari (end of timed test n° 1), Castell’Umberto, Tortorici, Bivio due Fiumare (start of timed test n° 2 on S.P. 155), San Salvatore di Fitalia (end of timed test n° 2), C.da San Biagio, C.da Due Fiumare, Rocca di Caprileone, Capo D’Orlando (seafront), San Gregorio, Gliaca.

Stage 3 – Sinagra

First time trial

Place: Sinagra – LĂŹmari

Lenght: km 5,00

Elev. gain: + 407 mt

Aver. gradient: 8,1%

Steepest gradient: 15%

Stage 3 – Sinagra

Second time trial

Place: C.da Due Fiumare – San Salvatore di Fitalia

Lenght: Km. 5,80

Elev. gain: + 480 mt.

Aver. gradient: 8,3%

Steepest gradient: 18,0%

Giro della Sicilia